FANDOM


I_Wish_-_Maeda_Ai.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 3s, 213kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • I Wish

    I Wish là bài hát kết thúc từ tập 1 đến tập 26 mùa đầu tiên của loạt anime Digimon: Digimon…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện15:39, ngày 10 tháng 8 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:39, ngày 10 tháng 8 năm 2015
4m 3s (6,17 MB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)