FANDOM


Butter-Fly!_Instrumental.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 17s, 233kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Butter-Fly

    Butter-Fly là bài hát mở đầu mùa đầu tiên của loạt anime Digimon: Digimon Adventure và mùa 7 mang…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:29, ngày 9 tháng 8 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:29, ngày 9 tháng 8 năm 2015
4m 17s (7,13 MB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)