FANDOM


Brave_Heart_-_Miyazaki_Ayumi.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 11s, 215kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Brave Heart

    Brave Heart là bài hát được lồng trong loạt anime Digimon: Digimon Adventure, Digimon Adventure 02…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:31, ngày 9 tháng 8 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:31, ngày 9 tháng 8 năm 2015
4m 11s (6,42 MB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)