FANDOM


Digimon là sản phẩm và là phương tiện truyền thông nổi tiếng của Nhật Bản được tạo ra bởi Bandai (nguyên được sáng chế bởi Hongo Akayoshi) bao gồm anime, manga, đồ chơi, trò chơi điện tử, trò chơi thẻ và các phương tiện khác. Những câu chuyện xoay quanh những vật thể sống gọi là Digimon, đó là những con thú hay quái vật đang sinh sống tại một thế giới song song được hình thành từ những mạng truyền thông của Trái Đất được gọi là Thế giới Kĩ thuật số

Tổng quát series phim

Tại Nhật Bản Số tập
Tựa phim Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Digimon Adventure 7 tháng 3, 1999 26 tháng 3, 2000 54
Digimon Adventure 02 2 tháng 4, 2000 25 tháng 3, 2001 50
Digimon Tamers 1 tháng 4, 2001 31 tháng 3, 2002 51
Digimon Frontier 7 tháng 4, 2002 30 tháng 3, 2003 50
Digimon Savers 2 tháng 4, 2006 25 tháng 3, 2007 48
Digimon Xros Wars 6 tháng 7, 2010 25 tháng 3, 2012 79
Digimon Adventure tri. 21 tháng 11, 2015 TBA TBA
Tổng 7 tháng 3, 1999 TBA 332

Danh sách tập phim

Mùa 1: Digimon Adventure

Mùa 2: Digimon Adventure 02

Mùa 3: Digimon Tamers

Mùa 4: Digimon Frontier

Mùa 5: Digimon Savers

Mùa 6: Digimon Xros Wars

Phần 1

Phần 2: The Evil Death Generals and the Seven Kingdoms

Phần 3: The Young Hunters Who Leapt Through Time

Phim điện ảnh

Digimon Adventure tri.

Chú thích

Bản mẫu:Digimon