เป็นยานขับขีของดุ๊กมอนในดิจมอนมาสเตอร์ออนไลน์เเละเป็นวัตถุดิบสำคัญในการเปลี่ยนร่างของดุ๊กมอน คริมซันโหมด

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.