Digimon Wiki
Advertisement
Metal Empire
  • "DigiMemory รูปแบบ เครื่องจักร" ( "メタル" のデジメモリ "Metaru" no Dejimemori) เป็นสัญลักษณ์ของ Metal Empire ( 金属帝国」, "Kinzoku teikoku"), ตัวอักษรย่อเป็น "MT" ซึ่งครั้งแรกปรากฏใน Starter. สมาชิกนี้ปกติจะเป็นรูปแบบ หุ่นยนต์,เครื่องจักรหรือดิจิมอที่สวมชุดเกราะหรือกึ่งโลหะ เหมือน Digimon บรรดาผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เมืองหลวงในดิจิตอลเวอร์ หรือ โรงงาน. พวกเขาโดย ทั่วไปของสายพันธุ์นี้ใช้ได้หลายธาตุและจุดอ่อนคือธาตุอัศณีและอัคคี
  • ใน ดิจิมอน เน็ค แอนโดรมอน ผู้เป็นเจ้าของ เป็นซ้อยคอ
  • ดิจิเมมโมลี่นี้ เป็นแขนซ้ายของ NEO
Advertisement