Digimon Wiki
Tag: sourceedit
Tag: sourceedit
 
(ไม่แสดง 5 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 2: แถว 2:
 
|name=ดิจิมอนแอดเวนเจอร์
 
|name=ดิจิมอนแอดเวนเจอร์
 
|title=[[ดิจิมอนแอดเวนเจอร์]]
 
|title=[[ดิจิมอนแอดเวนเจอร์]]
|titlestyle = background:#330066;
+
|titlestyle = background:#3399CC;
|groupstyle = background:#333399;
+
|groupstyle = background:#33CCFF;
 
|group1=เด็กที่ถูกเลือก
 
|group1=เด็กที่ถูกเลือก
 
|list1=[[ยางามิ ไทจิ]] • [[อิชิดะ ยามาโตะ]] • [[ทาเคโนะอุจิ โซระ]] • [[อิซึมิ โคจิโร่]] • [[ทาชิคาวะ มีมี่]] • [[คิโด โจ]] • [[ทาคาอิชิ ทาเครุ]] • [[ยางามิ ฮิคาริ]]
 
|list1=[[ยางามิ ไทจิ]] • [[อิชิดะ ยามาโตะ]] • [[ทาเคโนะอุจิ โซระ]] • [[อิซึมิ โคจิโร่]] • [[ทาชิคาวะ มีมี่]] • [[คิโด โจ]] • [[ทาคาอิชิ ทาเครุ]] • [[ยางามิ ฮิคาริ]]

รุ่นแก้ไขปัจจุบันเมื่อ 10:53, 3 มกราคม 2560