Digimon Wiki

คำเตือน: คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ สาธารณะจะเห็นที่อยู่ไอพีของคุณหากคุณทำการแก้ไขใดๆ หากคุณเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี การแก้ไขของคุณจะถือว่าเป็นของชื่อผู้ใช้ของคุณ พร้อมทั้งอาจมีประโยชน์อื่นๆ ด้วย

สามารถย้อนการแก้ไขนี้กลับได้ กรุณาตรวจสอบข้อแตกต่างด้านล่างเพื่อทวนสอบว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้านล่างเพื่อเสร็จสิ้นการย้อนการแก้ไขกลับ

รุ่นแก้ไขปัจจุบัน ข้อความของคุณ
แถว 49: แถว 49:
 
== พัฒนาการ ==
 
== พัฒนาการ ==
 
=== ก่อน ===
 
=== ก่อน ===
*'''[[นิเฟลมอน|นิมเฟมอน]]'''
+
*'''[[นิมเฟลมอน|นิมเฟมอน]]'''
   
   
แถว 129: แถว 129:
   
 
{|
 
{|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
   
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
   
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
 
|}
 
|}
   
 
== ภาพArtwork ==
 
== ภาพArtwork ==
 
{|
 
{|
| valign="center" |[[ไฟล์:Diablomon.jpg|thumb|Bandai]]
+
|valign="center"|[[ไฟล์:Diablomon.jpg|thumb|Bandai]]
| valign="center" |
+
|valign="center"|
   
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
   
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
 
|}
 
|}
   
 
=== เกมส์ ===
 
=== เกมส์ ===
 
{|
 
{|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
   
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
   
| valign="center" |
+
|valign="center"|
| valign="center" |
+
|valign="center"|
 
|}
 
|}
   

Please note that all contributions to the Digimon Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ยกเลิก คำอธิบายการแก้ไข (เปิดหน้าต่างใหม่)