คณะเซราฟิมในพระคัมภีร์เก่า

  • เซราฟิมหรือเทวัญ หรือ สิ่งมีชีวิตของพระเจ้าจากคัมภีร์เก่า เกี่ยวพันกับ เครูบ (Cherubim) รากศัพท์มาจากคำว่า seraph อันแปลว่าลุกไหม้ ที่ได้ชื่อนี้เพราะมีแสงสว่างอันเจิดจ้า ราวกับกำลังจะลุกไหม้ มีร่างกายสูงใหญ่ มี 6 ปีก 1 คู่สำหรับบิน 1คู่สำหรับปกป้องดวงตาจากการมองพระผู้เป็นเจ้าโดยตรง และอีก1 คู่สำหรับปกคลุมเท้า เซราฟิมมักจะอยู่รายรอบบัลลังค์แห่งพระเจ้า ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่เรียกว่า "the Thrice Holy" เป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้า


ข้อมูลอ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.