เขตโบราณสถานไดโน Ancient Dino Region (ダイノ古代境 Daino Kodaikyou) เป็นพื้นที่ที่มีความชื้นในส่วนทางทิศตะวันออกของเกาะไฟล์อาศัยอยู่โดยไดโนเสาร์หลายชนิดดิจิมอน

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.