Digimon Wiki
Advertisement
File Island

เกาะไฟล์

เกาะไฟล์ หรือ File Island (ファイル島 Fairu Tou) เป็นเกาะแห่งการเริ่มต้นที่เหล่าเทมเมอร์หรือดิจิมอนที่จะกำเนิดในโลกดิจิตอล เกาะทั้งหมดจะมีถิ่นที่เหมาะสมกับการอาศัยให้กับดิจิมอนยุคแรก (ดิจิมอนแอดเวนเจอร์,ดิจิมอนเวิลด์)


ลักษณะของแผนที่[]

  • ลักษณะของเกาะไฟล์นั้นจะมีเขตอยู่หลากหลายให้เหมาะสมกับที่อยู่อาศัยให้กับดิจิมอนยุคแรก เช่น แถบตะวันตก จะมีเทือกเขาอยู่เยอะแยะ เหมาะสำหรับดิจิมอนวิหกอาศัยอยู่ หรือดิจิมอนประเภทโลหะกับหินอาศัยอยู่ได้ เป็นต้น

แผนที่[]

ดิจิมอนแอดเวนเจอร์[]

  • หมู่บ้านโยโกมอน
  • เมืองแฟคโทร่า
  • ท่อระบายน้ำ
  • ป่าแห่งหมอก
  • เมืองของเล่น

วิดีโอเกมส์[]

ดิจิมอนเวิลด์[]

File island dw

เกาะไฟล์แบบ ดิจิมอนเวิลด์


ดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์[]

Advertisement