อานาจักร ภาษาอังกฤษอ่านว่า Land (ランド Rando) นี้คือ อาณาจักรที่ใช้ โซน ทั้ง 108 โซนทั้งหมดดิจิตอลเวิลด์ คือรวมโซนละ 15 โซน กับอีก 2 โซนที่เหลือรวมเป็น 7 อาณาจักรเข้าไว้ด้วยกัน สร้างโดย กองทัพบากุระ และผู้ออกคำสั่งสร้าง บากุระมอน


รายชื่อแลนด์[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.