Digimon Wiki
Advertisement


ข้อมูล[]

ข้อมูลเฉพาะ[]

  • สโทราบิมอน ดิจิมอนสัวต์ป่ากลายพันธุ์ที่ก็กลายเป็นสัตว์กึ่งรูปแบบมนุษย์ "Kemono" ได้พลังบางส่วนจาก วูลฟ์มอน แล้วพลังนั้นมันไม่ได้หายไปจาก "สัญชาตญาณการต่อสู้" ที่ไม่เหมือนที่คล้ายกันครึ่งสัตว์อย่าง เฟลมอน ที่เป็นร่างครึ่งมนุษย์เช่นกัน แต่ก็มีด้านที่ดุร้าย ด้วยเหตุผลที่แม้ว่ามันจะมีการปรากฏตัวของดิจิมอนร่างเจริญวัยก็จะอาละวาดบางครั้งพอที่จะออกจากการควบคุมแม้สำหรับร่างเต็มวัยแบบทั่วไป เช่นเดียวกับ เฟลมอน แม้ว่าอำนาจของมันถูกลดลงมันก็ดูเหมือนว่าเหมือนจะไม่ตรงกับร่างเต็มวัยของมัน สังกัตธาตุ:ความมืด,แสงสว่างว่าง ท่าไม้ตาย: คือการใช้กงเล็บในการฉีกศัตรู (Licht Nagel)

ท่าไม้ตาย[]

ชื่อท่าไม้ตาย Kanji/Kana ชื่ออังกฤษ อธิบาย
UnKnow Licht Nagel Light Nail リヒト・ナーゲル -
UnKnow Licht Bein Light Leg リヒト・バイン -

พัฒนาการ[]

ก่อน[]

  • -

ต่อไป[]

Appearances[]

อนิเมชั่น[]

  • -

มังงะ[]

  • -

เกม[]

ดิจิมอนไลฟ์[]

  • -

ดิจิมอนคอลเลคชั่น[]

ดิจิมอนเวิลด์ ลีย์:Digitize Decode[]

ดิจิมอนฟรอจูน[]

การ์ด[]

Hyper Colosseum[]

  • St-778
  • St-958

ภาพArtwork[]

Strabimon

Bandai

Strabimon2

Bandai

Strabimon collectors card

Digimon Collectors (Card)

ข้อมูลเพิ่มเติม[]

  • ชื่อก่อนของ สโทราบิมอน ถูกเปลี่ยนชื่อจาก สตาบิมอน ซึ่งการสะกดชื่อที่เรียกครั้งก่อนไม่ได้อ่านว่า Strabimon ซึ่งไม่มีตัว O เป็นคำควบ จนทำให้อ่านเพี้ยนไป
Advertisement