Xiaomon.jpg
มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ซิโอ
ชื่อไทย ซิอโลมอน
ชื่อสากล Xiaomon
ชื่อญี่ปุ่น シャオモン
(Shaomon)
ชื่ออังกฤษ Xiaomon
ระดับ ร่างวัยทารก
ชนิด ไม่มี
ตระกูล
สายพันธุ์ ตัวอ่อน
น้ำหนัก -


ข้อมูล[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูลเฉพาะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ท่าไม้ตาย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ชื่อท่าไม้ตาย Kanji/Kana ชื่ออังกฤษ อธิบาย
UnKnow.gif Tsumo ツゥーモ -

พัฒนาการ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ก่อน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


ต่อไป[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]


Appearances[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

อนิเมชั่น[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • -


มังงะ[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • -


เกม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • -


การ์ด[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

  • -

ภาพArtwork[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.