Digimon Wiki

คำเตือน: คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ สาธารณะจะเห็นที่อยู่ไอพีของคุณหากคุณทำการแก้ไขใดๆ หากคุณเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี การแก้ไขของคุณจะถือว่าเป็นของชื่อผู้ใช้ของคุณ พร้อมทั้งอาจมีประโยชน์อื่นๆ ด้วย

สามารถย้อนการแก้ไขนี้กลับได้ กรุณาตรวจสอบข้อแตกต่างด้านล่างเพื่อทวนสอบว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้วเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงด้านล่างเพื่อเสร็จสิ้นการย้อนการแก้ไขกลับ

รุ่นแก้ไขปัจจุบัน ข้อความของคุณ
บรรทัดที่ 35: บรรทัดที่ 35:
 
== พัฒนาการ ==
 
== พัฒนาการ ==
 
=== ก่อน ===
 
=== ก่อน ===
*'''[[เครามอน]]'''
+
*[[เครามอน]]
   
   
 
=== ต่อไป ===
 
=== ต่อไป ===
*'''[[เดียโบโรมอน]]''' (วาร์ปแปลงร่าง)
+
*[[เดียโบโรมอน]] (วาร์ปแปลงร่าง)
*'''[[นิมเฟร์มอน]]'''
+
*[[นิเฟร์มอน]]
   
   

Please note that all contributions to the Digimon Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ยกเลิก คำอธิบายการแก้ไข (เปิดหน้าต่างใหม่)