Digimon Wiki

คำเตือน: คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ สาธารณะจะเห็นที่อยู่ไอพีของคุณหากคุณทำการแก้ไขใดๆ หากคุณเข้าสู่ระบบหรือสร้างบัญชี การแก้ไขของคุณจะถือว่าเป็นของชื่อผู้ใช้ของคุณ พร้อมทั้งอาจมีประโยชน์อื่นๆ ด้วย

สามารถย้อนการแก้ไขนี้กลับได้ กรุณาตรวจสอบข้อแตกต่างด้านล่างเพื่อทวนสอบว่านี่เป็นสิ่งที่คุณต้องการทำ แล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้านล่างเพื่อเสร็จสิ้นการย้อนการแก้ไขกลับ

รุ่นแก้ไขปัจจุบัน ข้อความของคุณ
แถว 16: แถว 16:
 
|อายุ || ???
 
|อายุ || ???
 
|-
 
|-
|Partner Digimon || [[พีคชิมอน (เน็กซ์)]]
+
|Partner Digimon || [[พีคฮีมอน (เน็กซ์)]]
 
|-
 
|-
 
|ชนิดดิจิไวซ/สี || ???
 
|ชนิดดิจิไวซ/สี || ???

Please note that all contributions to the Digimon Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

ยกเลิก คำอธิบายการแก้ไข (เปิดหน้าต่างใหม่)