Digimon Wiki
Advertisement

Kudamon (クダモン, Kudamon) est un personnage de Digimon Savers. Kudamon est le partenaire de Rentarou Satsuma.

Évolutions[]

Reppamon[]

Reppamon

Reppamon

Reppamon (レッパモン, Reppamon) est l'Évolution de Niveau Adulte de Kudamon.

Tyilinmon[]

Tyilinmon

Tyilinmon

Tyilinmon (チィリンモン, Chirinmon) est l'Évolution de Niveau Parfait de Kudamon.

Sleipmon[]

Sleipmon

Sleipmon

Sleipmon (スレイプモン, Sureipumon) est l'Évolution de Niveau Ultime de Kudamon.

Navigation[]

Dompteurs
Agents du DATS Masaru DaimonYoshino FujiedaThoma H. NorsteinMiki KurosakiMegumi ShirakawaRentarou SatsumaHiroshi Yushima
Dompteurs Ikuto NoguchiChika DaimonSuguru Daimon
Partenaires Digimon AgumonGaomonLalamonPawn Chessmon (Noir)Pawn Chessmon (Blanc)KudamonKamemonFalcomonPiyomonBancho Leomon
Advertisement