FANDOM


Esta es la lista de personajes humanos que hacen aparición en las series tanto de anime, manga y videojuegos de Digimon. Esta lista abarca solo los personajes principales, para ver a los personajes secundarios, por favor mira la sección correspondiente.

C'Mon Digimon

Digimon Adventure V-Tamer 01

 • Taichi Yagami
 • Neo Saiba
 • Sigma
 • Mari Goutokuji
 • Hideto Fujimoto
 • Rei Saiba

Digimon Adventure

 • Taichi Yagami
 • Yamato Ishida
 • Sora Takenouchi
 • Mimi Tachikawa
 • Koshiro Izumi
 • Joe Kido
 • Takeru Takaishi
 • Hikari Yagami
 • Daisuke Motomiya (Recuerdos)
 • Michael (Recuerdos)
 • Iori Hida (Recuerdos)

Digimon Adventure 02

 • Daisuke Motomiya
 • Takeru Takaishi
 • Hikari Yagami
 • Miyako Inoue
 • Iori Hida
 • Ken Ichijouji
 • Taichi Yagami
 • Yamato Ishida
 • Sora Takenouchi
 • Mimi Tachikawa
 • Koshiro Izumi
 • Joe Kido
 • Anna
 • Chichos
 • Emperador de los Digimon
 • Joe Kido
 • June Motomiya
 • Laura
 • María
 • Michael

Digimon Tamers

 • Takato Matsuda
 • Ruki Makino
 • Jianliang Lee
 • Ryo Akiyama
 • Juri Katou
 • Hirokazu Shiota
 • Kenta Kitagawa "Kogima"
 • Shaochung Lee
 • Ai y Makoto
 • Alice McCoy
 • Babel
 • Gorou Mizuno
 • Jialing Lee
 • Jiang-yu Lee
 • Johnny Beckenstein
 • Kai Urazoe
 • Mie Matsuda
 • Minami Uehara
 • Mitsuo Yamaki

Digimon Frontier

 • Takuya Kanbara
 • Koji Minamoto
 • Zoe Orimoto
 • Tommy Himi
 • J.P. Shibayama
 • Koichi Kimura
 • Chiaki
 • Katsuharu
 • Teruo
 • Teppei

Digimon Chronicle

D-Cyber

Digimon Next

Digimon Savers (Data Squad)

 • Masaru Daimon
 • Thomas H. Norstein
 • Yoshino "Yoshi" Fujieda
 • Ikuto Noguchi
 • Akihiro Kurata
 • Capitán Rentarou Satsuma
 • Chika Daimon
 • Hiroshi Yushima
 • Ivan
 • Kouki
 • Megumi Shirokawa
 • Miki Kurosaki
 • Nanami

Digimon Xros Wars (Manga)

Digimon Fusion

 • Mikey Kudo
 • Angie Hinomoto
 • Jeremy Tsurugi
 • Christopher Aonuma
 • Nene Amano
 • Ewan Amano


Digimon Hunters

 • Tagiru Akashi
 • Mikey Kudo
 • Ewan Amano
 • Airu Suzaki
 • Ren Tobari
 • Ryouma Mogami
 • Mashimo Hideaki
 • Kiichi Funabashi
 • Nene Amano
 • Christopher Aonuma
 • Angie Hinomoto
 • Jeremy Tsurugi
 • Mizuki
 • Relojero
 • Noburo
 • Ken (Hunters)
 • Taichi Yagami
 • Yamato Ishida
 • Daisuke Motomiya
 • Ken Ichijouji
 • Takato Matsuda
 • Ryo Akiyama (Sombra)
 • Takuya Kanbara
 • Masaru Daimon
 • Iori Hida (Sombra)
 • Ikuto Noguchi
 • Joe Kido
 • Mimi Tachikawa
 • Sora Takenouchi (Sombra)
 • Takeru Takaishi (Sombra)
 • Ruki Makino
 • Miyako Inoue (Sombra)
 • Jianliang Lee (Sombra)
 • Ikuto Noguchi (Sombra)
 • J.P. Shibayama (Sombra de Beetlemon)

Digimon World / Digimon World: Digital Card Arena

 • Hiro
 • Jugador
 • Analogman

Juegos de WonderSwan

 • Ryo Akiyama
 • Lista de personajes secundarios en los juegos de WonderSwan

Digimon World 2

 • Akira
 • Bertran
 • Lista de personajes secundarios en Digimon World 2

Digimon World 3

Digimon World DS

 • Protagonista
 • Haruhiko Kogure (Mr. Gure)
 • Lista de personajes secundarios en Digimon World DS

Digimon World Dawn and Dusk

Digimon world Data Squad

Digimon Story: Lost Evolution

 • Hiroyuki
 • Asuka
 • Yui
 • Tact

Digimon World Re:Digitize/Decode/Encode

 • Taiga
 • Rina Shinomiya
 • Nikorai "Niko" Yerkovich Petorofu
 • Akiho Rindou
 • Yuuya Kuga
 • Mirei Mikagura
 • Yakov Borisovich Petorofu
 • Lili
 • Sebastian